Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Ja Gars jūs vada,
jūs neesat zem bauslības»
(Gal. 5:18).

FONTA LIELUMS  aA aA 
Dzīvības Vārds 2018.01

“Tava labā roka, Kungs, dižojas spēkā!” (Izc. 15:6).

Šī mēneša Dzīvības Vārds ir no Mozus himnas Vecajā Derībā, kurā Izraēls slavē Dieva iejaukšanos tā vēsturē. Tas ir dziedājums, kurā tiek slavēta Viņa izšķirošā rīcība tautas glābšanā garajā ceļā kopš iziešanas no verdzības Ēģiptē līdz ienākšanai apsolītajā zemē.

Tas ir ceļš, kurā ir grūtības un ciešanas, bet kas tiek paveikts drošā Dieva vadībā, kura tiek īstenota tajā skaitā caur dažiem cilvēkiem, Mozu un Jozua, kas sevi veltīja kalpošanai Dieva glābšanas plānam.

“Tava labā roka, Kungs, dižojas spēkā!”

Kad domājam par spēku, mēs viegli to asociējam ar varas spēku, kas bieži ir iemesls apspiešanai un konflitiem starp personām un tautām. Turpretī Dieva vārds mums atklāj, ka patiesais spēks ir mīlestība, kā mēs to redzējām Jēzū. Viņš pilnībā izdzīvoja cilvēka pieredzi līdz pat nāvei, lai mūs atbrīvotu un atvērtu ceļu pie Tēva. Pateicoties Viņam parādījās Dieva stiprā mīlestība uz cilvēkiem.

“Tava labā roka, Kungs, dižojas spēkā!”

Ja raugāmies paši uz sevi, mums ir atklāti jāatzīst savi ierobežojumi. Cilvēciskais trauslums visās savās izteiksmēs - fiziskais, morālais, psiholoģiskais, sociālais - ir nenoliedzama realitāte. Bet tieši šādos apstākļos mēs varam pieredzēt Dieva mīlestību. Patiešām, Dievs vēlas redzēt visus cilvēkus, savus bērnus, laimīgus un tāpēc vienmēr ir gatavs piedāvāt savu stipro palīdzību tiem, kas pazemīgi nodod sevi viņa rokās, lai veicinātu kopējo labumu, mieru, brālību.

Šī frāze ir gudra izvēle, lai šajā mēnesī atzīmētu lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību, ņemot vērā cik daudz ciešanu šajos gadsimtos esam radījuši viens otram caur sķelšanos un neuzticēšanos, sadalot kopienas un ģimenes.

“Tava labā roka, Kungs, dižojas spēkā!”

Mums ir jālūdz vienotības žēlastība kā Dieva dāvana. Tajā pašā laikā varam sevi piedāvāt par Viņa mīlestības instrumentiem, lai veidotu tiltus. Dažādu baznīcu ekumēniskās tikšanās laikā 2002. gadā Ženēvā Kjāra Lubich bija uzaicināta teikt uzrunu un padalīties ar savu pieredzi:

“Dialogu veido šādi: vispirms nostādot sevi tajā pašā līmenī kā sarunu biedrs, lai kas tas būtu. Pēc tam viņu uzklausot pilnībā atbrīvojot sevī telpu ... Šādā veidā mēs uzņemam otru sevī un viņu saprotam ... Tāpēc, ka esam viņu uzklausījuši ar mīlestību, arī otrs ir mudināts uzklausīt mūsu vārdus.”

Šajā mēnesī izmantosim savus ikdienas kontaktus, lai ar citu baznīcu pārstāvjiem, ģimenēm vai grupām padarītu ciešākas vai atjaunotu cieņas un draudzības attiecības.

Kāpēc lai nepaplašinātu mūsu lūgšanu un darbību attiecībā uz plaisām mūsu pašu draudzē, vai politikā, vai pilsoniskajā sabiedrībā, ģimenēs? Arī mēs ar prieku varēsim liecināt:

“Tava labā roka, Kungs, dižojas spēkā!”.

Letizia Magri