Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Iedrošiniet viens otru
un stipriniet cits citu»
(1. Tes. 5:11).

FONTA LIELUMS  aA aA