Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Tūlīt bērna tēvs iekliedzās:
“Es ticu, palīdzi man
manā neticībā”»
(Mk. 9:24).

FONTA LIELUMS  aA aA