Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Par velti esat saņēmuši
par velti dodiet» (Mt. 10:8)

FONTA LIELUMS  aA aA