Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Tāpēc esiet nomodā,
jo jūs nezināt,
kurā dienā jūsu Kungs nāks»
(Mt. 24:42).

FONTA LIELUMS  aA aA