Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Priecājieties Kungā vienmēr»
(Fil. 4:4).

FONTA LIELUMS  aA aA