Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

“Svētīgi miera nesēji,
jo tie tiks saukti par
Dieva bērniem” (Mt. 5:9).

FONTA LIELUMS  aA aA