Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

«Ja nu Es, jūsu Kungs un
Mācītājs, smu jūsu kājas
mazgājis, rī jums pienākas
cits itam kājas mazgāt»
(Jņ. 13:14).

FONTA LIELUMS  aA aA