Lai visi būtu viens (Jņ. 17, 21)
Dēļ šiem vārdiem esam piedzimuši,
lai nestu pasaulē vienotību.
Chiara Lubich

Lēnprātībā saņemiet
jūsos iedēstīto vārdu,
kas ir spējīg​
s​ izglābt jūsu dvēseles 
(Jēk. 1:21).

FONTA LIELUMS  aA aA